Veřejná zakázka: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 148
Systémové číslo: P19V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 6005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018659
Datum zahájení: 03.06.2019
Žádost o účast podat do: 15.08.2019 10:00
Nabídku podat do: 16.12.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výstavbě nové splaškové kanalizace v obcích v okolí města Mladá Boleslav. Součástí je výstavba gravitačních stok z kanalizační kameniny, veřejných částí kanalizačních přípojek, 24 ks podzemních čerpacích stanic odpadních vod, výtlačných řadů a intenzifikace ČOV Semčice. Jedná se o skupinový projekt, který je složen z 11 podprojektů.
1. Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH
2. Hrdlořezy, výstavba kanalizace
3. Kolomuty, výstavba kanalizace
4. Holé Vrchy, výstavba kanalizace
5. Úherce, výstavba kanalizace
6. Malá Bělá, výstavba kanalizace
7. Písková Lhota, výstavba kanalizace
8. Brodce, výstavba kanalizace
9. Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
10. Horní Stakory, výstavba kanalizace
11. Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace
Zadavatel věnoval přípravě projektu velkou pozornost a připravoval jej více jak 3 roky. V rámci přípravy využil zkušenosti z již realizovaných obdobných dvou skupinových projektů a letité zkušenosti z realizace vlastních investic věnovaných výstavbě vodovodů a kanalizací. Při přípravě projektu zadavatel zajistil geodetické zaměření území a inženýrsko – geolologický průzkum polohy poloskalních a skalních hornin metodou mělké refrakční seismiky. Zadavatel obdobné projekty realizuje opakovaně a své zkušenosti zapracoval do technických podmínek, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a řeší zejména způsob výstavby tak, aby se v maximální míře předcházelo vzniku chyb při výstavbě kanalizace, jde zejména o požadavek otevření výkopové rýhy v celém úseku mezi šachtami a vydání povolení k zásypu až po kontrole položeného úseku. Zadavatel nepředpokládá, že by jakýmkoli způsobem měnil projekt či technologii výstavby uvedenou v technických podmínkách. Zadavatel (odlišně od obdobných staveb) rozhodl, že bude na svůj náklad vykonávat úlohu geodeta stavby a také bude na svůj náklad zajiš´tovat provedení kamerových prohlídek vybudované kanalizace (podrobněji uvedeno v technických podmínkách).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 730 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 • IČO: 46356983
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1151
  293 22 Mladá Boleslav
 • Název oddělení: vodohospodářský rozvoj a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 229406

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakmb.info)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy