Informace zadavatele

Název Poslední změna
VRI/SOD/2021/34/Ka Kosmonosy Debřská, oprava revizní šachty 13.10.2021
VRI/SOD/2021/35/Ka Mladá Boleslav, oprava koryta OK a revizní šachty u koupaliště 13.10.2021
VRI/SOD/2021/36/Ži Celoplošná oprava komunikace k bikeparku Štěpánka a v Podchlumí 13.10.2021
VRI/2021/OST/14/Sv MB Na Vandrovce, oprava vodovodu - Dohoda o úhradě nákladů na opravu komunikace Arbesova a Bezručova v Mladé Boleslavi 06.10.2021
VRI/SOD/2021/17/Sv MB ČOV II. - oprava vyhnívací nádrže - plastová výstelka 29.09.2021
VRI/SOD/2021/27/Ži Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Malá Bělá, oprava komunikace 22.09.2021
VRI/SOD/2021/33/Ži Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Horní Stakory, oprava komunikace 22.09.2021
VRI/SOD/2021/24/Ži ATS pro lokalitu Chrást II.A a Chrást II.B 13.09.2021
VRI/SOD/2021/25/Sv Rečkov pila, oprava fasády sociálního objektu 10.09.2021
VRI/SOD/2021/31/Ži Odkanalizovaní obcí v povodí Jizera - Semčice, oprava komunikací 10.09.2021
VRI/SOD/2021/30/Ži Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Úherce, oprava komunikace 10.09.2021
VRI/SOD/2021/29/Ži Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Kolomuty, oprava komunikace 10.09.2021
VRI/SOD/2021/28/Ži Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Holé Vrchy, oprava komunikace 10.09.2021
VRI/SOD/2021/15/MH MB ČOV II oprava střech 30.08.2021
VRI/SOD/2021/20/Sv Jiřice, oprava objektu vzdušníkové šachty 27.08.2021
VRI/SOD/2021/10/Ka Benátky nad Jizerou Tyršova, obnova vodovodu 21.07.2021
VRI/SOD/2021/7/MH Vodojem Bradlec 2 x 3000m3 - sanace železobetonových konstrukcí armaturní komory 21.07.2021
VRI/SOD/2021/14/MH Žerčice, vodojem rekonstrukce-sanace železobetonových konstrukcí 13.07.2021
VRI/SOD/2021/8/MH Bezdědice, oprava vodojemu - sanace železobetonových konstrukcí 13.07.2021
VRI/SOD/2021/11/Ka MH Víta Nejedlého, obnova vodovodu 24.05.2021
VRI/SOD/2021/12/Sv Čachovice vodojem, oprava 21.04.2021
VRI/SOD/2021/9/AV MB - Čechova, oprava fasády 31.03.2021
VRI/SOD/2020/21/AV Sovinky vodojem, rekonstrukce - sanace 31.03.2021
VRI/SOD/2021/5/MH Středisko Okrouhlík humanizace zajištění dotace 11.03.2021
VRI/OST/2021/1/Kl Smlouva o kontrolní činnosti 04.02.2021
VRI/SOD/2020/50/Vo Sobětuchy, řešení kvality vody - provedení vrtu 08.01.2021
VRI/SOD/2020/49/Vo Hřivno, řešení vodovodu-provedení vrtu 08.01.2021
VRI/SOD/2020/28/AV/D1 MB-Čechova, dispoziční úpravy / stavební část 05.01.2021
VRI/SOD/2020/34/AV MB, Nádražní - oprava shybky pod Klenicí 05.01.2021
VRI/SOD/2020/37/Vo MB ČOV II., sušení kalů - projekční příprava 09.11.2020
1 2 3 4  ››