Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka na trubky PE SDR 7,4 31.01.2023
Vyhledávání a geodetické zaměření vodovodů a kanalizací 30.01.2023
Objednávka na vodoměry pro studenou vodu 09.11.2022
Mladá Boleslav-Podlázky, ČOV II, oprava spodního shrabování Zickert 21.04.2022
Kupní smlouva, nákup servopohonu pro AK Kosmonosy, DN 400mm 18.01.2022
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - správce stavby 02.06.2020
Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část C 20.03.2020
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Část A 12.03.2020
Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část B 12.03.2020
Smlouva o dílo, MB Laurinova, odstranění betonového sedimentu z KNL 23.07.2019
Smlouva o dílo Chotětov, intenzifikace ÚV 23.05.2019
Smlouva o dílo, inženýrskogeologický průzkum, Jizera 20.03.2018
Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace 05.02.2018
Smlouva o dílo MB VPZ přeložka vodovodu 05.05.2017
Smlouva o poskytnutí reklamy 16.01.2017
auditorské služby 23.12.2016
Smlouva o dílo SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice 10.06.2016
Dneboh, rekonstrukce vodovodu 11.04.2016
Smlouva o spolupráci při realizaci stavby kanalizace Brodce 20.01.2016