VRI/SOD/2022/20/Vo MB Alešova, oprava vodovodu
Datum poslední změny 04.10.2023 07:26:00

Provedení výměny stávajícího vodovodního řadu LT 50 za potrubí TLT DN 80 v celkové délce 674,49 m a přepojení 44 ks stávajících vodovodních přípojek v ulici Alešova v Mladé Boleslavi.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
VRI/SOD/2022/20/Vo MB Alešova, oprava vodovodu Provedení výměny stávajícího vodovodního řadu LT 50 za potrubí TLT DN 80 v celkové délce 674,49 m a přepojení 44 ks stávajících vodovodních přípojek v ulici Alešova v Mladé Boleslavi. Dokument PDF SOD MB Alešova, oprava vodovodu-Gastrend.pdf 899.72 KB
Dodatek č.1 SOD VRI/SOD/2022/20/Vo Dodatkem č. 1 se mění (navyšuje) cena díla z důvodu víceprací a méněprací a dále se mění termín dokončení stavby z důvodu realizace asfaltových povrchů komunikace. Dokument PDF SOD D1 MB Alešova, oprava vodovodu-Gastrend.pdf 783.69 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace