VRI/SOD/2023/16/Sv - Bezvýkopové opravy revizních šachet
Datum poslední změny 31.07.2023 14:34:57

Kompletní sanace a oprava revizních šachet v ulici Jana Palacha (RŠ č. 7562, 111, 110, 98, 97, 96) a 17. listopadu (RŠ č. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37) v Mladé Boleslavi. Práce budou spočívat v předúpravě VVP, zednických opravách šachtového dna a skruží ergelitovými maltami a dále celoplošný nástřik ergelitovou maltou. Bude provedena výměna stávajících stupadel v šachtě, zatěsnění prostupů potrubí přípojek.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
VRI/SOD/2023/16/Sv - Bezvýkopové opravy revizních šachet Kompletní sanace a oprava revizních šachet v ulici Jana Palacha (RŠ č. 7562, 111, 110, 98, 97, 96) a 17. listopadu (RŠ č. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37) v Mladé Boleslavi. Práce budou spočívat v předúpravě VVP, zednických opravách šachtového dna a skruží ergelitovými maltami a dále celoplošný nástřik ergelitovou maltou. Bude provedena výměna stávajících stupadel v šachtě, zatěsnění prostupů potrubí přípojek. Dokument PDF 20230529 - Alpamare VRI-SOD-2023-16-Sv.pdf 698.36 KB
VRI/SOD/2023/16/Sv/D1 Bezvýkopové opravy revizních šachet Dodatek uzavřený na základě změny doby plnění a změny ceny díla z důvodu: méněprací - montáž čedičového obkladu dna revizní šachty č.42 víceprací - navýšení dodávky a montáž stupadel do revizních šachet v počtu 24 kusů Dokument PDF 20230731 - Alpamare VRI-SOD-2023-16-Sv-D1.pdf 286.81 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace