Veřejná zakázka: Borovice, obnova vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 239
Systémové číslo: P23V00000012
Datum zahájení: 11.12.2023
Nabídku podat do: 19.01.2024 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Borovice, obnova vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 1 Stavební úpravy vodovodu
Stávající vodovod z potrubí PE D63 je ve špatném technickém stavu a je nezbytné provést jeho výměnu.
Výměna potrubí bude prováděna v trase stávajícího vodovodu a je navržena z tvárné litiny v dimenzi DN80 Class 100 o délce 206m, včetně přepojení stávajících 10 ks vodovodních přípojek.

SO 2 Přeložení vodovodu
Přeložení vodovodního řadu PE63 je navrženo z tvárné litiny v dimenzi DN80 Class 100 o délce 213m. Trasa vodovodu kříží 2x vodoteč Náhon Mukařov a silnici č. III/26820.

SO 3 Rozšíření vodovodu
Projektované rozšíření vodovodu je tvořeno prodloužením řadu B a řadem B1z potrubí z tvárné litiny DN80 Class 100 o délce 292m s předpokládaným napojením 12 ks novým nemovitostí.

SO 4 Nové vodovodní přípojky
Vybudování nových vodovodních přípojek pro nemovitosti nepřipojené na stávající vodovod případně napojené sdruženými vodovodními přípojkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 • IČO: 46356983
 • Poštovní adresa:
  Čechova 1151
  29301 Mladá Boleslav
 • Název oddělení: vodohospodářský rozvoj a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 229406

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čechova 1151
29301 Mladá Boleslav

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky