Profil zadavatele: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

  • Název: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
  • IČO: 60193689
  • Adresa:
    Křížová 472/47
    150 00 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_60.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení