Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
\VaK Mladá Boleslav, nákup silové elektřiny na rok 2021 do odběrných míst, připojených z napěťové hladiny 22 kV
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 27.02.2020 11:00
Benátky U Vodojemu, obnova vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 04.03.2020 13:00
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - správce stavby
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 18.03.2020 10:00
Luštěnice, Školní - obnova vodovodu a kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 27.01.2020 14:00
VDJ Sovinky, rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 10.01.2020 13:00
Bakov nad Jizerou, Žižkova, oprava vodovodu a kanalizace * Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové, obnova vodovodu I. etapa + II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 20.01.2020 13:00
Kosmonosy západ, vodovod a kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 20.01.2020 13:00
Koryta - Přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 13.12.2019 13:00
Dolní Slivno vodojem a ATS , rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 10.01.2020 13:00
Úhelnice, přeložka přivaděče
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 20.01.2020 13:00
Likvidace nevyužívaných vodohospodářských objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 22.11.2019 13:00
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Část A
nadlimitní Zadáno 29.08.2019 16.12.2019 12:00
Srbsko - vodojem, rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 23.08.2019 13:00
Odkanalizování obcí v povodí Jizery
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 16.12.2019 11:00
Ptýrov, kanalizace - ČSOV 1 a výtlak V1
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 27.05.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››